Vägledning vid val av köldmedium 3.0

2024-03-26

Vägledning vid val av köldmedium 3.0

Vägledning vid val av köldmedium har nu uppdaterats utifrån den reviderade f-gasförordningen (EN 2024 573) som började gälla den 11 mars. Slutsatserna är de samma som tidigare men grafer och hänvisningar är uppdaterade.  

 

Vägledning vid val av köldmedium v3.0.pdf