Uppvärmningsbranschen enad – Helt fossilbränslefri uppvärmning till 2030

2019-03-20

Under ett antal månader har aktörer från hela uppvärmningsbranschen samlats inom initiativet ”Fossilfritt Sverige” för att tillsammans komma fram till hur den svenska uppvärmningsmarknaden skall fortsätta utvecklas för att kunna bidra till Sveriges övergripande klimatmål. Idag överlämnades ”Färdplanen för fossilfri uppvärmning” till regeringen och arbetet blev därmed officiellt.  

alternate textReinhold Lennebo, Fastighetsägarna och Ulrika Jardfeldt, Vattenfall, lämnar över färdplanen till Isabella Lövin och Ibrahim Baylan

Vi ser nu en förändring av spelplanen, där näringslivets branscher nu ligger före och driver på politikerna på vägen mot fossilfrihet. Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur branscherna kan ställa om men också vilka krav de ställer på resten av samhället för att färdplanerna ska bli verklighet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har varit en del av den grupp som tagit fram färdplanen och står bakom färdplanens vision, åtagande, uppmaningar och färdplanens viljeinriktning. För värmepumpbranschen innebär det en fortsatt stark teknikutveckling, inte minst när det gäller ett utökat användande av miljövänliga köldmedier.

- Vi är glada att vi tillsammans med resten av uppvärmningsbranschens aktörer kommit fram till en gemensam färdplan som tar oss till klimatneutralitet redan om 11 år. Även om färdplanen kommer medföra varierande utmaningar för branschens olika aktörer är det mycket glädjande att vi tillsammans arbetar mot en gemensam vision. Vi är övertygade om att det är möjligt att nå klimatneutralitet till 2030 och att vår bransch kommer att göra allt för att hedra våra åtaganden och att slutligen nå målet, säger Per Jonasson, VD, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.