Undantag för värmepumpar – annars nås inte miljömålen

2018-02-01

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har i brev till Naturvårdsverket begärt att svenska staten till Europeiska Unionen ska verka för lättnader i F-gasförordningen för värmepumpar. Skälet är den utsatta situation som värmepumpbranschen hamnat i på grund av den pågående nedfasningen i användandet av syntetiska köldmedier.

Värmepumpbranschen är till skillnad mot industriell kyla, kommersiell kyla och luftkonditionering en förhållandevis liten bransch. Det har lett till att forskning och utveckling inom detta område inte fått samma prioritet som övriga segment. Konsekvensen av det är att material och produkter inte nått den utvecklingsnivå som krävs för att driftsäkra och energieffektiva system kan garanteras. En direkt konsekvens av detta kan bli att övergången till fossilfri uppvärmning hindras till förmån för, i de flesta fall, fossila alternativ. Något som under utrustningens livslängd kommer innebära dubbelt så höga emissionsvärden jämfört med ett alternativ baserat på värmepumpar. Alltså helt i konflikt med hela grundtanken kring genomförandet av F-gasförordningen.

Läs brevet i sin helhet - Naturvårdsverket - undantag i artikel 15 EU 517-2014 2018-02-01.pdf