Tre beviljade kylutbildningar inom yrkeshögskolan

2019-02-08

Nu är myndighetens beslut klart om vilka utbildningar inom yrkeshögskolan som fått klartecken att starta till hösten 2019. Tre utbildningar till kyl & värmepumptekniker har beviljats nya starter:

  • Personal Skills (PS) i Stockholm (3 starter hösten 2019, 2020, 2021)
  • Heta Utbildningar i Härnösand (2 starter hösten 2019, 2020)
  • Hermods i Örebro (ännu inga uppgifter om hur många starter)

SKVP är glada för att myndigheten beviljar dessa utbildningar, eftersom branschen har så stort behov av tekniker. 

Personal Skills bedriver Yh-utbildning i Stockholm sedan ett år, då de övertog en utbildningsstart från Stockholms Tekniska Institut (STI). Lars Hjort, ansvarig kyllärare på STI sedan många år, fick ansvaret för PS:s kylutbildning. PS bedriver även yrkeshögskola inom kyl & värmepumpteknik i Helsingborg och i Göteborg.

Yh-utbildningar får traditionellt beviljat två starter, oftast två år i rad, varefter utbildaren får ansöka om nya starter. Nytt från förra ansökningsomgången var att specifikt teknik- och investeringstunga branscher kan få sina utbildningar beviljade för fler än två starter per beviljan. I år fick vår bransch för första gången en extra beviljad start. PS i Stockholm har blivit beviljade tre starter, vilket förhoppningsvis är början på ett mer långsiktigt förhållningssätt gentemot kylbranschen från Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh), som ansvarar för beviljanden av utbildningsstarter. 

Heta Utbildningar i Härnösand har bedrivit yrkeshögskola inom kyl tidigare, och kommer nu tillbaks efter ett års uppehåll. Denna utbildning från och med i år är en distansutbildning, vilket innebär att du kan gå utbildningen var du än bor. Den skolförlagda delen av utbildningen är endast vid fem tillfällen, preliminärt med cirka en vecka per tillfälle. Den som även skaffar sin LIA-praktik på ett företag nära hemmet kan alltså bo och leva sitt vardagliga liv som vanligt. Vilket underlättar bland annat för den med familjeförhållanden som kräver lokal närvaro. 

Hermods i Örebro är en helt ny utbildning.

Till hösten kan du även söka följande utbildningar, vilka beviljades i förra ansökningsomgången: 

  • Värmepumptekniker, Kunskapscentrum i Markaryd
  • Kyl & värmepumptekniker, Personal Skills i Helsingborg
  • Kyl & värmepumptekniker, Personal Skills i Göteborg

Eftersom behovet av kyl & värmepumptekniker är så stort i hela landet är det av största vikt att så många som möjligt söker de sex utbildningar som startar till hösten. 

- Att ha sex yrkeshögskoleutbildningar inom kyl- och värmepumpteknik som startar samtidigt är inte dåligt i ett historiskt perspektiv. Samtidigt ska vi komma ihåg att om alla dessa utbildningar fyller sina platser, samtidigt som alla elever från kylinriktade gymnasier börjar jobba efter sina utbildningar, då fyller alla dessa tillsammans bara en tredjedel av landets behov av nyrekryterade tekniker och montörer, säger Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig, SKVP.  

- Branschen skulle därför gärna sett att samtliga utbildare som sökte Yh-start inom kyl- och värmepumpteknik skulle fått beviljande starter. Nu fick INSU (tidigare IUC) avslag på sin ansökan trots stora investeringar i utrustning, material och resurser från branschföretag och SKVP de senaste åren, lägger Henrik Brengesjö till. 

Ansökningen till yrkeshögskolorna kommer att vara öppen under hela våren. Intresset för specifika utbildningar varierar från år till år, så vi rekommenderar att du gå in på respektive skolas hemsida och anmäler dig till utbildningen så fort som möjligt för att säkra din plats. 

Du som redan jobbar i branschen – rekommendera alla du känner att söka yrkeshögskolan.