Tre av fyra Yh-utbildningar beviljade

2018-01-29

Varje år söker utbildningsföretag om statliga medel för att få bedriva yrkeshögskola. I fredags kom beskedet om vilka ansökningar som beviljas och avslås. I årets ansökningsomgång fanns fyra ansökningar om utbildning direkt mot yrket kyl- och/eller värmepumptekniker. Av dessa fyra fick tre beviljat anslag, och en fick avslag: 

 • Kyl & Värmepumptekniker, Helsingborg, Personal Skills – Beviljad
 • Kyl & Värmepumptekniker, Göteborg, Personal Skills – Beviljad
 • Värmepumptekniker, Markaryd, Kunskapscentrum Markaryd – Beviljad
 • Kyl & Värmepumptekniker, Härnösand, Härnösands kommun – Avslag

Sedan förra ansökningsomgången finns beviljan för Installatörernas Utbildningscenter (IUC) och Stockholms Tekniska Institut (STI) att starta var sin klass kyl & värmepumptekniker. Till hösten kan alltså potentiellt fem klasser YH-utbildning starta med tekniker inom vår bransch som utgång. 

Värt att notera är att IUC, där SKVP är stiftare, i år fick avslag på alla sina sju ansökningar:

 • VVS-ingenjör, Katrineholm
 • VVS-ingenjör, Stockholm
 • VVS-ingenjör, Göteborg
 • Arbetsledare VVS distans i Katrineholm
 • Arbetsledare VVS distans i Stockholm
 • VA-Projektör distans i Katrineholm
 • VA-Projektör distans i Stockholm

STI, där SKVP också har engagemang, fick fem beviljade utbildningar, varav tre inom områdena samhällsbyggnad och tillverkning, inom vilka vår bransch utbildningar befinner sig.  STI:s beviljade utbildningar inom dessa områden är:

 • Projektledare Elinstallation
 • STI-ingenjör Automation
 • STI-ingenjör Belysningsprojektör

STI fick inom dessa områden även tre avslag:

 • STI-ingenjör Byggproduktion
 • STI-ingenjör Elkraftsprojektör
 • Energitekniker Kraft-Värme

Sammanlagt kom det i årets ansökningsomgång in 1208 ansökningar. Av dessa beviljades 525, dvs 43 procent, vilket är högsta beviljansgraden sedan yrkeshögskolan startade. Totalt beviljades cirka 36 000 utbildningsplatser. Yrkeshögskolan ska expandera framöver. År 2022 förväntas antal årsplatser uppgå till 44 000. 

En beviljad ansökan har tidigare gett rätt till två starter, oftast innebär det en start under hösten innevarande år, och ytterligare en start nästkommande höst. Från och med nu kan ytterligare starter beviljas i samma ansökan. Cirka 30 % av de beviljade utbildningarna får nu tre omgångar. Drygt 60 % får två omgångar. I ytterst sällsynta fall kan upp till fem ansökningar beviljas. Närmre information om vilka utbildningar som beviljats utökat antal starter kommer myndigheten att publicera vid senare tillfälle. 

SKVP gratulerar Personal Skills och Kunskapscentrum Markaryd till sina beviljanden, och uppmanar alla som går i yrkesvalstankar att satsa på yrket kyl & värmepumptekniker. Kontakta gärna yrkeshögskolorna för mer information om utbildningsstart, behörighetsfrågor, när din ansökan ska vara inne, mm

www.iuc-utbildning.se

www.kcm.se/yrkeshogskola/varmepumpsteknik

www.personalskills.se

www.sti.se