Svartjobben försvann med ROT-avdraget

2015-09-06

Det som tidigare var ett omfattande problem – svartjobben – har i praktiken försvunnit. Den kultur där man ”körde utan kvitto” finns inte längre. Låt oss behålla rot-avdraget – en av de bästa reformerna vi genomfört i Sverige, skriver vd:arna för fyra branschföreningar i en debattartikel på svd.se

Inom kort presenterar den rödgröna regeringen sin budget. Rot-avdraget ska enligt planerna minska från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden från årsskiftet.

Utvärderingar visar att rot-avdraget inte har kostat mycket alls. Följden har snarast varit positiv. Fler har fått jobb och samhällsekonomin har stärkts. De som kritiserat rot-avdraget har därför inte bara fokuserat på ekonomin utan också hävdat rättviseskäl. Att villaägare fått avdrag samtidigt som de som bor i hyreslägenheter inte har kunnat få det har beskrivits som en orättvisa. Avdraget har i debatten blivit en klassfråga.

Detta fokus på boendeformen har lett till att alla andra argument i rot-debatten viftas bort. Tråkigt nog, eftersom det finns fler goda skäl att behålla avdraget som det är.

Vi som branschföreträdare har sett hur rot-avdraget skapat mängder med riktiga jobb i våra medlemsföretag. Unga människor som verkligen behöver få komma in på arbetsmarknaden har tack vare rot-avdraget fått möjlighet att lära sig ett yrke. Värdet av detta är svårt att beräkna, men att stänga dörren för unga människor har sällan varit ett lyckat drag.

Även på ett högre plan, för våra branscher, har rot-avdraget lett till positiva effekter. Det som tidigare var ett omfattande problem – svartjobben – har i praktiken försvunnit. Den kultur där man ”körde utan kvitto” finns inte längre. Våra hantverkare och installatörer har numera som rutin att fixa pappersarbetet och visa kunderna att de gör rätt för sig. Det skapar en yrkesstolthet och hederlighet som smittar av sig. För oss är det en fantastisk revolution som drivits av rot-avdraget.

Förslaget i budgeten innebär att arbetskostnaden ökar med omkring 40 procent. En sådan chockhöjning innebär sannolikt att en del väljer att gå tillbaka till den kvittolösa modellen. Det är hård konkurrens i våra branscher och den som erbjuder ett lägre pris får givetvis en fördel. Väl inne på den vägen är det stor risk att fler känner sig tvungna att röra sig i samma riktning. Till slut är vi åter i en situation där det normala är svartjobb. Dit vill vi inte tillbaka!

Rot-avdraget är därför inte bara en ekonomisk fråga. För oss handlar det om att hålla våra branscher rena från svartjobb. Från politiskt håll borde det också vara angeläget att få ner antalet brott och hindra kriminalitet. Att behålla rot-avdraget är ett konkret sätt att göra en riktig insats på det området.

Med detta synsätt skulle Alliansens politiker, som hittills alltid stöttat rot-avdraget, kunna rösta mot förslaget i riksdagen. Det är i grunden inte en budgetfråga utan en åtgärd för att hålla rent från svartjobb och skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Därmed kan frågan lyftas ur ramen för decemberöverenskommelsen.

Lägg er inte platt för regeringens förslag. Stå upp för det ni tror på och vet är rätt. Låt oss behålla en av de bästa reformerna vi genomfört i Sverige. Rösta för att rot-avdraget ska vara kvar.

Johan Aspelin
vd Golvbranschen

Per Jonasson
vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Johan Mossling
vd VVS-Företagen

Johan Lindström
vd Entreprenörföretagen