Stort söktryck till YH-utbildningarna

2020-08-26

I år har kyl- och värmepumpbranschen rekordmånga utbildningar som startar under hösten och söktrycket är större än nånsin.. Utbildningarna erbjuds nu till höstterminen på sammanlagt åtta orter i landet, efter att fem beviljanden kom i januari och tre ligger kvar sedan förra året. 

Under våren har intresserade blivande tekniker kunnat söka, och under sommaren har de utbildningsanordnare som velat även kunnat ha en extra ansökningsomgång öppen.  I år har de flesta av utbildningsorterna över 100 sökande. Det innebär att det finns mycket goda möjligheter att få till klasser med riktigt bra förutsättningar för att ta till sig utbildning och komma ut med en stabil grund för fortsatta yrkesliv som kyl- och värmepumptekniker. 

Satsningarna har gett resultat

I kyl- och värmepumpbranschen har det länge funnits kompetensbrist och under de senaste åren har antalet sökande till flera av YH-utbildningarna varit relativt lågt, och det har där varit svårt att fylla klasserna.  Branschens egen kompetensutredning, Matchningskommissionen, konstaterade ifjol att det årliga glappet mellan hur många som utbildas till yrket och det årliga rekryteringsbehovet är över 300 personer. Det omedelbara rekryteringsbehovet idag ligger på ca 750 personer. Tack vare att våra branscher kunnat ta sig starka genom Coronakrisen har behoven inte förändrats nämnvärt.

Med Matchningskommissionens rapport som utgångspunkt har branschens behov kommunicerats i debattartiklar och andra massmediala forum. SKVP har också haft möten med Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) för att visa på branschens stora behov. Föreningen har även kontaktat Utbildningsdepartementet i ärendet, och har pågående engagemang tillsammans med närliggande branscher, för en bra dialog med politiker och myndigheter. För att informera om yrket och fylla platserna på yrkeshögskolan har SKVP genmfört digitala kampanjer sedan våren 2019, vilka har visat sig ökat intresset för yrket på ett mycket positivt sätt.

Att fler än vanligt sökt YH gentemot vår bransch kan vi nu konstatera. Det kan ses som en framgång för de aktiviteter som SKVP har gjort under de senaste två åren för att uppmärksamma branschen som en framtidsbransch. Det är en bransch som erbjuder stimulerande arbete med uppgifter som är viktiga både för samhället just nu och för att vi ska klara klimatomställningen.

Det ser i skrivande stund ut som att alla utbildningar fyller det antal platser de blivit beviljade från myndigheten.

Om alla utbildare fyller sina platser har vi sammanlagt 215 som börjar sina studier till kyl- och värmepumptekniker på yrkeshögskolan nu till höstterminen. Det är ungefär dubbelt så många som per år examinerats i genomsnitt de senaste 10 åren. Ny utbildningsanordnare för i år är Östsvenska Yrkeshögskolan i Linköping.

Teknikerutbildningar på yrkeshögskola inom kyl- och värmepumpteknik:

  • Värmepumptekniker – Kunskapscentrum Markaryd, Markaryd 
  • Kyl & värmepumptekniker – INSU, Katrineholm 
  • Kyl & värmepumptekniker – Östsvenska Yrkeshögskolan, Linköping 
  • Kyl & värmepumptekniker – Personal Skills, Göteborg 
  • Kyl & värmepumptekniker  – Personal Skills, Helsingborg 
  • Kyl & värmepumptekniker – Personal Skills, Stockholm
  • Kyl & värmepumptekniker  – Hermods, Örebro
  • Kyl & värmepumptekniker – Heta Utbildningar, Härnösand

Skulle du eller någon du känner vilja bli tekniker kan ni ringa runt till skolorna för att se ifall det finns någon ledig plats. På vilken ort det blir aktuellt med att ta in sena ansökningar är fortfarande osäkert, men den som är intresserad rekommenderas att ringa runt och fråga. 

SKVP gratulerar alla nya studenter till ett lyckat studieval, och hoppas inom kort få välkomna våra nya branschkollegor.