Stort lyft för Auktorisationen av Kyl- och Värmepumpföretag!

2013-03-19

- Snart är alla TESAB-företag auktoriserade.

Under våren har de Tesab-företag som ännu inte sökt auktorisation, arbetat hårt med sina kvalitetsmanualer och sina rutiner för att kunna ansöka om att bli Auktoriserat Kyl- och Värmepumpföretag. Många av Tesab-företagen gör detta i samband med att de går in i en ISO-certifiering, vilket passar väldigt bra ihop med auktorisationen eftersom stora delar är gemensamma.

Per-Erik Jansson på ICA välkomnar auktorisationen. ”- Nu kan vi ställa upp de kriterier vid upphandlingarna som gör att vi kan skilja ut de företag som arbetar seriöst och har en kompetens och ett kvalitetstänkande som vi värdesätter."

Den 8 mars hölls en beställardag med anledning av att den nya utbildningsplatsen, Celcia, står klart hos IUC i Katrineholm. Under beställardagen diskuterades bland annat kompetens- och kvalitetskrav på entreprenörer i kyl- och värmepumpbranschen. Då det idag rent juridiskt räcker att ha ett företagscertifikat och en certifierad person anställd för att kunna arbeta med denna typ av installationer, har flera stora beställare hört av sig till KV-företagen och efterfrågat någon typ av kvalitetsstämpel eller kompetensbevis hos entreprenörerna. Detta på grund av att de upplever det svårt att skilja entreprenörerna åt vid upphandlingar. Skillnaden i kompetens kan vara mycket stor.

Anders Ek på KF menar att auktorisationen är ett lyft för branschen. ”- Att entreprenören verkligen kan visa att man besitter en bred kompetens gör tillvaron tryggare för oss som stor beställare inom butikskyla och vi känner att slutresultatet alltid blir bra”