Stopp för borrning i Stockholms stads mark!

2017-10-30

Den senast tiden har de som ansökt om att få anlägga energibrunn på stadens mark möts av kalla handen. Exploateringskontoret, som har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark, låter meddela att de inte tillåter nya borrhål i stadens mark. Anledningen skall tydligen vara att de anser att det är en hög risk att borrhål kan komma i konflikt med befintliga anläggningar och/eller framtida utbyggnader. Förbudet gäller enligt muntlig utsago energibrunnar som både borras direkt på stadens mark eller som riskerar att vinklas in under stadens mark.

Den 25 oktober höll Svenska Geotekniska Föreningen en workshop kring energibrunnar och undermarsbyggande i Stockholm där diskussionen i huvudsak berörde möjliga risker med energibrunnar i stadsmiljö. SKVP var på plats tillsammans med representanter från bland annat borrbranschen och Stockholms stad.

"Min sammanfattning av dagen var rent krasst att även om mycket stora geoenergianläggningar skulle kunna utgöra hinder för framtida undermarksbebyggelse så är energibrunnar generellt sett småpotatis i sammanhangen. De juridiska möjligheterna att exempelvis lösa in en anläggning är stora och kostnaderna för detta försumbara i sammanhangen. Den enda anledning exploateringskontoret kunde lägga fram för sitt stopp för stadens medborgare att anlägga miljövänliga  geoenergianläggningar tycks vara att det blir bökigt för dem. Hur hade det sett ut om staden haft samma attityd till borrning för 30 år sedan? Då hade vi kanske fortfarande värmt våra hus med olja!", säger Morgan Willis från SKVP.

SKVP kommer tillsammans med sina systerorganisationer och tillsammans med medlemmarna att driva frågan vidare mot exploateringskontoret.