SKVPs seminarier – så vill ni ha det framöver!

2016-01-21

Alla som deltog på något av våra höstseminarier har fått möjlighet att svara på några frågor om vad man tyckte och vad man önskar framöver. Vi har samlat ihop svaren och kan dra en hel del slutsatser. 

 • De flesta tyckte att upplägget med start lite senare på eftermiddagen och avslutande middag var att föredra. Många uppskattade att kunna sitta en stund under middagen och prata med kollegor i branschen. 
   
 • Av de ämnen som avhandlades var det tre som lockade mest. 
  - F-gasförordningen
  - SDF information om årsrapporteringen för 2015
  - Brandfarliga köldmedier.
   
 • De presentationer som hölls fick genomgående bra betyg, vilket var roligt att se.
   
 • De ämnen som flest önskar mer information om är:
  - Lagar och förordningar
  - Svensk Kylnorm
  - Marknadsinformation kommersiell kyla
  - Även entreprenadjuridik fick många röster.

Programmet var tänkt att tilltala både kyl- och värmepumpföretag men majoriteten som deltog var från kylföretag, vilket inte är så konstigt både med tanke på den högaktuella f-gasförordningen och att traditionen med seminarier kommer från fd KV-företagen. 

Tack alla ni som svarat! Vi har tagit till oss informationen och ska försöka tillgodose era önskemål så långt vi kan i kommande aktiviteter.