SKVP publicerar referat från ARN

2016-11-28

Sedan den 1 januari 2016 är det Allmänna Reklamationsnämnden som är det officiella tvistlösningsorganet för värmepumpärenden. SKVP kommer framöver att publicera alla värmepumpärenden där beslut har tagits i nämnden. Det är dock inte någon så kallad "svart lista" utan bör enbart användas som vägledning för både installatörer och konsumenter. Uppgifter om part, motpart samt eventull tredje part kommer att tas bort ifrån besluten. Besluten finner du här.

"Tanken här är naturligtvis inte att hänga ut någon. Vi tyckte att det var viktigt att både konsument och våra medlemmar ska kunna ta del av vägledande beslut från ARN. På så sätt kanske vi kan minska risken för att liknande tvister uppkommer", säger Morgan Willis, Sektionsansvarig Villavärmepumpar på SKVP.