Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande

2015-02-24

Schablonen vid ROT-arbeten fortsatt gällande – men glöm inte att inrapportering måste ske elektroniskt från 1 april. Det har kommit frågor kring vad som gäller för schablonen vid ROT-avdrag i och med det nya system som träder i kraft from 2015-04-01. Föreningen har varit i kontakt med Skatteverket som meddelar att följande gäller:

  1. Schablonen med 35% avdragsrätt vid vätska/vatten samt 30% vid luft/luft och luft/vatten-installationer kommer gälla även i framtiden.
     
  2. I och med övergången till elektronisk rapportering med e-legitimation måste dock antal timmar samt timpris redovisas i systemet. Här är det därför viktigt att det antal timmar som anges multiplicerat med timpriset landar på schablonbeloppet.
     
  3. Vilken schablon som skall gälla vid utbytesarbeten utreds fortfarande. Vi räknar med att kunna återkomma med besked inom en mycket snar framtid.

Det man från Skatteverket oroar sig mest för i dagsläget är det stora antalet installatörer som ännu inte gått över till elektronisk rapportering. Vi vill därför uppmana samtliga företag som arbetar med ROT-arbeten att snarast registrera sig för elektronisk rapportering eftersom ni från 1/4 inte längre kan ansöka om ROT-avdrag ”manuellt”.

Frågor kring ROT-avdrag och schablonreglerna besvaras av:
Anne-Lee Bertenstam; anne-lee.bertenstam@skvp.se
Morgan Willis; morgan.willis@skvp.se, eller
Per Jonasson; per.jonasson@skvp.se