Så lockar vi fler tekniker till branschen

2020-01-20

Det råder ingen hemlighet om att branschen är i ett stort behov av nya kyl & värmepumptekniker. Många aktiviteter har genomförts av både SKVP och andra aktörer för att komma till rätta med denna utmaning. För ett år sedan genomförde SKVP en digital kampanj med mycket goda resultat, därför gör vi det igen.

Ny kampanj

Med ett uppdaterat bild- och videomaterial genomför SKVP under januari och februari en ny digital rekryteringskampanj. Syftet med kampanjen är att informera om yrket och driva elever på högstadiet att söka till de utbildningar som finns inom gymnasiet. Senare i vår genomförs kampanj 2 som riktar sig till de som är målgruppen för att utbilda sig inom yrkeshögskolan.

Kanske har du redan sett vår digitala kampanj på Facebook, Instagram eller Snapchat. Kanske har du redan delat den i dina kanaler. I så fall – STORT tack! Har du inte delat vårt inlägg, hjälp oss att göra det. Kampanjen fortsätter under hela ansökningstiden för gymnasiet. Länk till inlägget på Facebook...

Små steg ger stora förändringar, så hjälp oss att sprida ordet om världens bästa bransch och ett yrke som har framtiden för sig.