Så blir du ett ännu mer eftertraktat företag

2016-04-28

De sista pusselbitarna med att ta fram en uppdaterad version av föreningens Auktorisation börjar nu falla på plats. 

Nu har alla våra medlemmar förutsättningarna att bli ett Auktoriserat kyl- och värmepumpföretag. Oavsett om ni jobbar med att sälja värmepumpar till konsument eller värme- och kylanläggningar till kommersiella och offentliga kunder. För att uppnå detta har vi förändrat kraven på kompetensområdet så att de nu anpassas efter företagets verksamhetsområde. 

Förutom kartlagd kompetens hos medarbetarna i företaget ska företaget även ha ett miljö- och kvalitetsledningssystem. De ledningssystem som är godkända i auktorisationen är ISO14001 och ISO9001 eller det miljö och kvalitetsledningssystem som företaget uppnår genom att följa SKVPs Miljö och kvalitetsmanual. Fördelen med det senare är att det är specifikt anpassad för medlemsföretagen vilket leder till att det är betydligt enklare och billigare att införa men framför allt blir relevant för verksamheten. En yterliggare fördel är att miljöledningssystemet kommer att vara direkt kopplat till Svensk Dataförvaltnings ServiceOnline så att flera av de variabler som ska följas upp, tillexempel köldmedieförbrukning, automatiskt registreras utan något extra arbete. Om man inte använder ServiceOnline finns även möjlighet att manuellt lägga in värdena. Därmed kan företaget även utvärdera företagets miljöpåverkan i förhållande till övriga branschen. 

Att bli ett Auktoriserat kyl- och värmepumpföretag bidrar dels till att minska företagets miljöpåverkan och dels till att verksamheten har möjligheten att bli bättre och få nöjdare kunder. För bostadrättsföreningar och professionella upphandlare är vi övertygade om det framöver kommer vara viktigt vid val av leverantör att välja ett Auktoriserat kyl- och värmepumpföretag.