ROT-avdraget – från succé till syndabock!

2013-06-10

Skattereduktion för ROT-arbeten infördes i december 2008 och nästan omgående kunde man märka en klar ökning av ”vita” arbeten. Även omsättningen inom ROT-området ökade vilket ledde till att hantverkare och installatörer fick allt mer att göra. Initialt var systemet uppbyggt så att kunderna själva sökte skattereduktion genom att precisera vilka kostnader man haft för det arbete som genomförts. Systemet var ganska tungrott för myndigheterna och kunderna fick vänta ganska lång tid på att få sina pengar utbetalda. Därför införde man den så kallade ”fakturamodellen” vid halvårsskiftet 2009. Därmed fick kunden skattereduktionen eller rabatten direkt vid köpet och det var upp till utföraren att ansöka om utbetalning av resterande del av beloppet från Skatteverket.

Allt fortsatte i succéartad inriktning där undersökningar mot både konsumenter och installatörer tydligt visade på en positiv inställning och ställningstagande för ”vita” arbeten.

Men, sen hände något… Konjunkturen började gå ner, jobben blev färre och inom flera branscher där problemet hittills varit att hinna klart i tid, började orderböckerna nu bli tunnare och tunnare.

Och det är här problemen börjar, för ”krisen är kreativitetens moder”. Plötsligt började annonser av typen ”Låt oss göra jobbet och vi bjuder på materialet” att dyka upp. Uppfinningsrikedomen spred sig snabbt, och framförallt då inom områden där man kunde erbjuda fasta totalpriser. Vår branschkollega SVEP insåg tidigt att det här kunde bli ett problem. Därför kom de överens med Skatteverket om att införa en schablon för arbetskostnadens andel vid installation av värmepumpar. Det man kom överens om var att för en vätska/vattenvärmepump (typiskt en bergvärmepump) skulle arbetskostnadens andel av totalpriset vara 30%. Motsvarande siffra för en luft/luftvärmepump var 25%.

Men då var väl problemen lösta, eller? Nja, nu är det ju så att SVEP precis som Kyl & Värmepumpföretagen är en branschförening. Det betyder att man kan gå ut och rekommendera ett visst arbetssätt, men inte beordra. Och det är väl tur det på sitt vis. Men i det här fallet blev det så att det stora flertalet anslöt sig till, och var lojala mot det system som SVEP kommit överens med Skatteverket om, men inte alla. Över tid har det medfört att fler och fler företag börjat använda ROT-avdraget som ett konkurrensmedel. Tyvärr lär den andelen företag öka efter att problemet tagits upp i SVT:s ”Uppdrag Granskning”.

Vad tycker då Kyl & Värmepumpföretagen om det här?
Vi anser att:
- ROT-avdraget i grunden är ett mycket bra system som i stort sett raderat ut svartarbetet inom installationsbranscherna.
- Det är oacceptabelt att det här fusket får förekomma.
- Överenskomna schablonnivåer ska vara regel som endast i undantagsfall får frångås, och då först efter att tydliga ”bevis” visats upp.

För om inte vi tillsammans med Skatteverket kan hitta tillbaka till den gamla hederliga ordningen med utnyttjandet av ROT är det mycket stor risk att någon annan gör det åt oss, och då sannolikt inte på ett sätt som gynnar dess syfte. Och i värsta fall är det till slut någon som får nog och helt sonika beslutar att vi inte är mogna att hantera ett sådant här system, och då har vi som bransch verkligen skjutit oss i foten.

Så använd schablonen!