ROT-avdrag – vad är det som gäller

2017-12-20

Det förekommer fortfarande områden där fusk med ROT-avdrag är vanligt. Så här kommer en repetition om Skatteverkets regler vid installation av värmepumpar och borrning av energibrunnar.

  1. Schablon av arbetskostnad vid NYINSTALLATION: 35% kan schablonmässigt räknas som arbetskostnad vid installation av vätska/vattenvärmepumpar. Motsvarande siffra för luftvärmepumpar är 30%. Ovanstående gäller endast vid totalentreprenad, där värmepump och övrigt material, installation, eventuell borrning, grävning etc. ingår i priset. (Mer information finns i Skatteverkets ställningstagande Dnr: 131 183266-14/111)
     
  2. Skatteverket har tillslut meddelat att de inte tänker införa eller acceptera någon schablon för utbyte av värmepump. Arbetskostnad vid utbyte av värmepump måste därför räknas ut precis som annat rotavdragsgrundande arbete.
     
  3. Det finns även en schablon för enbart borrning av vatten- och energibrunnar. Den säger att schablonmässigt kan arbetskostnaden vid borrning räknas som 35 % av totala entreprenadkostnaden. (Mer information finns i Skatteverkets ställningstagande Dnr: 131 458462-15/111)
     
  4. Enligt dom i mål nr 2001-15 i Förvaltningsrätten i Linköping samt tillhörande överklagan till Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1454-16 är reparation av värmepump att anse vara ROT-avdragsgrundande. Service är dock ej ROT-avdragsgrundande.

Tänk på att genom att mygla med den faktiska fördelningen mellan material- och arbetskostnad och på så sätt sänka slutkostnaden för kunden är olagligt och kan leda till att både du som entreprenör och din kund ställs som ansvariga.
 

Frågor kring ROT-avdrag och schablonreglerna besvaras av:

Anne-Lee Bertenstam; anne-lee.bertenstam@skvp.se
Morgan Willis; morgan.willis@skvp.se, eller
Per Jonasson; per.jonasson@skvp.se