Riktad granskning av f-gascertifikat

2024-01-03

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har sett att det förekommer att operatörer använder kylentreprenörer eller tekniker som inte är certifierade eller där certifikaten inte har förnyats i tid. 

Därför kommer en riktad granskning av operatörers användning av entreprenörer och tekniker göras under 2024. Miljösanktionsavgift kommer att utfärdas till de operatörer som använder icke certifierade entreprenörer eller tekniker.

-Vi på SKVP ser positivt på att fusk beivras vilket minskar orättvis konkurrens och upprätthåller kvalitén på arbeten som görs på kyl- och värmepumpar, Viktor Ölén, teknisk expert SKVP.