Positiv trend för värmepumpar

2020-04-16

2020 har börjat bra för värmepumpbranschen. Försäljningen har ökat med 8 procent jämfört med första kvartalet 2019. De segment som ökat mest är fastighetsvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar.

Försäljningen av luftvattenvärmepumpar ökade kraftigt under första kvartalet, + 37 procent. Trenden med minskad försäljning av frånluftsvärmepumpar har brutits och under första kvartalet ökade försäljningen med 7 procent. För vätska-vattenvärmepumpar ligget försäljningen i nivå med föregående år. 

- Än så länge kan vi inte se någon påverkan på försäljningen med anledning av Coronaepidemin, men prognosen är att även vår bransch kommer att påverkas negativt säger Per Jonasson, VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q1
Totalt +8 %
Luft-vattenvärmepumpar +37 %
Frånluftsvärmepumpar +7 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)  0 %


Det är en positiv utveckling även på marknaden för värmepumpar till större fastigheter. Under första kvartalet 2020 ökade försäljningen inom detta segment med 32 procent. 
 

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q1:

  Villa Fastighet
Totalt +7 % + 32%
Luft-vattenvärmepumpar +34 %  
Frånluftsvärmepumpar   +7 %  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -2 %  


Under första kvartalet 2020 såldes värmepumpar för 1,9 miljarder kronor i Sverige, vilket är 12 procent mer än motsvarande period 2019. 

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se