Pionjärerna har tagit examen

2017-05-16

Den första klassen med kyl- och värmepumptekniker som utbildats i företagslärlingsform har nu examinerats. Tidningen Kyla & Värme var på plats och gratulerade branschens nya tekniker, som under 16 månader har varvat sitt praktiska arbete ute på företaget med teoriutbildning på IUC i Katrineholm.

Eftersom företagslärlingarna får en anställning redan i samband med utbildningsstarten blir övergången från studietid till förvärvsarbete inte lika påtaglig som för en student i det reguljära skolväsendet. De examinerade företagslärlingarna har lärt känna sina arbetskamrater och fått så mycket praktisk erfarenhet att de blivit debiterbara redan under utbildningen. 

Den första kullen företagslärlingar består av:

 • Fredrik Ivarsson, Huurre i Västerås
 • Johan Sandefjärd Kylgruppen AB i Hägersten
 • Tobias Henriksson, Edekyl & Värme AB i Motala
 • Mikael Bonath, NR Kyl i Partille
 • Alexander Roglar, Rörproduktion i Norrköping

Klassen hade sin sista lektion på examensdagen bland annat med presentation av examensarbeten som bestod av att bygga en valfri kylmaskin. Som de pragmatiska tekniker klassen består av hade flera valt att bygga något de ändå hade nytta av, tex en värmepump för privata poolanläggningen. Kyllärarna Mats Österberg och Tommy Fröberg fungerade som examinatorer och frågade ut lärlingarna om detaljer kring deras arbeten, och fick i utfrågningen god hjälp av klassen. 

-    Företagslärlingarna är väldigt hungriga efter kunskap, och de är mer aktiva och frågar när de inte förstår, jämfört med ungdomar som går eller precis gått ut gymnasiet. Det blir en bra dialog, och studenterna lär sig snabbt, säger Mats Österberg.

Mycket nöjda företagslärlingar

När vi frågar vad företagslärlingarna tycker om deras utbildningsupplägg är de samstämmigt positiva.   

-    Jag har fyra kompisar som är kyl & värmepumptekniker, och har kollat utbildningsmöjligheter inom branschen tidigare, men utbildningsformerna har inte passat mina förhållanden. Med hus och familj är det svårt att åka iväg och läsa en YH-utbildning, säger Mikael Bonath, en av företagslärlingarna i pionjärklassen.  

Situationen ser likadan ut för flera av lärlingarna. 

-    Hade inte detta upplägg med företagslärling funnits hade inte jag heller kunnat utbilda mig säger Alexander Roglar. 

-    Utbildningsupplägget och möjligheten att få en lön under utbildningstiden möjliggör för studenter i mer mogen ålder att utbilda sig. Då får företagen motiverade anställda som vet precis vad de vill, säger Johan Sandefjärd.

-    Eftersom det rör sig om en anställning, och inte en utbildningspraktik kan både lärlingen och företaget ställa högre krav, och lärprocessen går fortare. Även arbetskamrater vet från början att det rör sig om ett långsiktigt engagemang, förklarar Johan vidare. 

-    Hälften av gymnasieeleverna väljer utbildning efter vad kompisarna valt, men den som anställer en företagslärling får en motiverad och ansvarstagande tekniker. Efter fyra, fem veckor jobbar lärlingen själv på montagesidan, och kan börja generera pengar säger Mikael. 

-    Ja, sammanlagt kanske man kan se lärlingen som en resurs hälften av tiden, och låta honom gå på montage, och under hälften av tiden får han utvecklas i mer komplexa uppgifter, med mer stöttning där lärlingen inte kan vara lika produktiv, och sammantaget går företaget plus på lärlingen, säger Johan. 

En kommentar från Tobias Henriksson får sammanfatta lärlingarnas utvärdering. 

-    Den som är teknikintresserad och hungrig på att utvecklas rekommenderar vi definitivt att söka sig till kyl- och värmepumpteknikeryrket, och företagslärlingskonceptet är extra bra för den som har svårt att vara borta från familj, som det kan vara vid andra utbildningsformer säger Tobias. 

Vill du bli företagslärling? Gör så här:

•    Kontakta de lokala kyl- och värmepumpföretagen, och fråga om intresset för att anställa företagslärling. 
•    (Ifall du inte får napp, kontakta IUC och anmäl ditt intresse, så kan du få tips på företag som visat sitt intresse att anställa företagslärlingar) 
•    Företaget kontaktar IUC och anmäler dig som företagslärling
•    Skriv på anställningsavtal med företaget (se nedan) 

Vill ditt företag anställa en företagslärling? Gör så här:

 • Scanna orten på potentiella kyl & värmepumptekniker. Erbjud en anställning som företagslärling. 
 • Om du inte har någon lämplig kandidat, hör av dig till IUC, så får du tips på blivande företagslärlingar.
 • Kontakta IUC och anmäl din intressent till företagslärlingsutbildning.
 • Skriv anställningsavtal med företagslärlingen (se nedan). 

Anställningsvillkor för företagslärling Kyl & Värmepumptekniker

Som företag är det viktigt att anställningen görs enligt avtal, och samtidigt ska lärlingen under utbildningen inte få samma lön som en färdigutbildad. 
Här kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendation vad gäller anställningsvillkor: 

Lönenivå:

 • Företagslärlingen får lön enligt kategorin ”Övriga Arbetare, Steg 1” (Teknikinstallationsavtalet, s 96, tabell D, steg 1.) Se siffror nedan. 
 • Därutöver får företagslärlingen 90 kronor i matbidrag per vardag att använda till lunch med sina kollegor. 

Nuvarande avtalsperiod (2016 - 2017) blir lönen följande: 
13 746 :-           - Bruttolön
-3 731 :-            - Skatt (skattesats för Göteborg har valts som exempel)
+1 159 :-           - Jobbskatteavdrag
11 174 :-           - nettolön (i nivå med studiebidrag + studielån) därutöver 90:-/dag i matbidrag

Anställningsform

Företagslärlingen anställs med visstidsanställning under utbildningen, och med lön enligt ”övriga arbetare, steg 1” enligt ovan, och efter avklarad examen på utbildning (16 månader) övergår anställningen till en tillsvidareanställning med lön enligt vanlig nivå för kyl & värmepumptekniker. 

Visstidsanställning får fortgå i max 24 månader. Om er företagslärling inte klarat f-gascertifieringen i slutet av utbildningen, kan visstidsanställningen med lönenivån ”övrig arbetare” fortgå tills vederbörande klarat certifieringen (dock längt 24 månader efter anställningsdatumet.) Det ger åtta månader extra att klara av provet innan det är dags att tillsvidareanställa. Det ger en extra morot för företagslärlingen att klara certifieringen i slutet av utbildningen, eller att göra om/komplettera provet inom kort. 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar alla företag som vill nyrekrytera och expandera att anställa företagslärlingar.

Både företagslärling och Yh med start i höst

Till hösten kan blivande tekniker välja att läsa företagslärling eller yrkeshögskola. 

Företagslärling

¼ av tiden i Katrineholm och övriga tiden på ditt lokala kylföretag. 

Yrkeshögskola

Stockholm – Stockholms tekniska institut, STI 
Katrineholm – Installatörernas utbildningscentrum, IUC 
Helsingborg – Personal Skills, PS