Peter Creutzer förstärker Utbildningssektionens råd

2013-12-10

KV-företagen har glädjen att välkomna Peter Creutzer som ny medlem i utbildningssektionens råd. Peter är regionchef för Huurre Region Öst med säte i Stockholm.

 - Kyl- och värmepumpbranschen genomgår en tillväxt och även en kraftig teknisk utveckling, och då är det viktigt att satsa på nyrekrytering. Det är perfekt att få in unga hungriga tekniker med stort intresse att lära sig den nya tekniken, säger Peter Creutzer. Peter jobbar på Huurre sedan 2007 och började sin kyltekniska bana som servicetekniker på Stal 1987. KV-företagen är tacksamma för den erfarenhet Peter kommer bidra med i framtida utvecklingsarbete. 

Kyl & Värmepumpföretagens utbildningssektion jobbar för att fler unga ska välja yrken inom kyl- och värmepumpbranschen, och med att hjälpa utbildningar inom vår bransch att utvecklas i samma riktning som branschens företag gör.  Det ger eleverna och studenterna på landets kyl- och värmepumptekniska utbildningar goda förutsättningar att växa till bra tekniker när de kommer ut på företagen. Utbildningssektionens råd består av företagsledare och tekniker med god inblick i branschens behov, och med visionär förmåga att leda branschen in i framtiden. Övergripande målsättning är att öka kvaliteten på nyrekryterad och befintlig personal, och därigenom öka kylföretagens vinstpotential.