Öppet brev till medlemmar - Borrstoppet i Stockholm

2017-12-19

Öppet brev till medlemmar i Branschorganisationerna Avanti, Geotec och SKVP

Borrstoppet i Stockholm (Borrstoppet.docx)

Sedan juli månad 2017 har Exploateringskontoret i Stockholm stad varit remissinstans till Miljökontoret vid ansökan av borrning för geoenergi. Exploateringskontoret förvaltar stadens mark, och vill nu avge yttrande vid ansökan. Vad vi gemensamt i organisationerna kan se är att sökande i dagsläget får vänta i ca 20 veckor på delegationsbeslut, samt att de ger avslag på anläggningar där installationerna berör stadens mark och mark upplåten genom tomträttsavtal. 

De som sedan i juli har ansökt om att få anlägga energibrunn på stadens mark möts av kalla handen. Exploateringskontoret låter meddela att de inte tillåter nya borrhål i stadens mark. Anledningen skall vara att de anser att det är en hög risk att borrhål kan komma i konflikt med befintliga anläggningar och/eller framtida utbyggnader. Förbudet gäller både energibrunnar som borras direkt på stadens mark eller som riskerar att vinklas in under stadens mark. I vår kommunikation med exploateringskontoret har vårt argument varit att ett borrstop är diskriminerande mot en specifik anledning att använda stadens mark, men exploateringskontorets motargument har varit att det inte handlar om ett specifikt borrstopp utan att de motsätter sig användandet av stadens mark till enskilda ändamål.

Branschorganisationerna Avanti, Geotec och SKVP utreder gemensamt rättsläget samt relevant angreppssätt och behöver därför ha in så mycket underlag som möjligt i frågan. Vi ber därför alla medlemmar om underlag för att kunna göra oss en bättre uppfattning om hur remissyttrandena ser ut samt vad för sorts argument som nyttjas. Vi ber er därför skicka in material i form av både nekande delegationsbeslut från Miljökontoret samt yttranden från Exploateringskontoret så snart det kommer er tillhanda. Vi avser att kunna hjälpa till med ett svar/överklagande inom rätt tidsfrist om det skulle vara relevant. Eftersom vi redan sett fall där remissyttranden inte har fog för ett nekande, bör de överklagas. Nedan ser ni adressen som ni kan mejla dessa till.

Vänligen vänd er till följande adress i frågan för ett starkare genomslag:

Kontaktperson: Morgan Willis
Email: borrstoppet@skvp.se
Postadress: Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma

 

Sveriges Avanti-Borrare Förening
Branschorganisation för Borrentreprenörer
Kontakt: Dominika Rydel, Email: kansli@avantisystem.se, Tel: 0771-282684

Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen
Branschorganisation för Kyl & Värmepumpsföretag
Kontakt: Anne-Lee Bertenstam, Email: anne-lee.bertenstam@skvp.se, Tel: 08-512 549 52 

Geotec
Branschorganisation för Borrentreprenörer
Kontakt: Johan Barth, Email: johan.barth@geotec.se, Tel: 0702-307100