Nytt datum för ARNs övertagande av värmepumpärenden

2015-06-16

Som tidigare meddelat har SKVP beslutat att Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd skall upphöra i samband med att ARN med största sannolikhet kommer börja ta över värmepumpärenden. Huvudanledningen till detta är nya EU-direktiv gällande krav med mera på organ för alternativ tvistlösning för konsument. ARN har tidigare låtit meddela att man tänker avvakta de lagändringar som väntas införas som en konsekvens av EU-direktivet. Finansdepartementet lämnade den 16 juni in propositionen ”Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (2014/15:128)”. Propositionen förordar, precis som tidigare, att värmepumpärenden bör hanteras av ARN. Förslaget datum för ikraftträdandet av lagändringarna är dock återigen uppskjutet till 1 januari. Då ARN låtit meddela att man troligtvis kommer att börja ta emot värmepumpärenden i samma stund som lagändringarna träder i kraft tyder allt på att VPNs verksamhet kommer att upphöra i samband med årsskiftet.
 


Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen