Nya elbehörighetskraven skapar inlåsningseffekter

2013-11-13

Vid årsskiftet börjar de nya behörighetskraven för elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2013:1) att gälla. När man först läser dem hittar man inte några direkta konstigheter, men vid kontakt med flera entreprenörer kommer det fram att många får avslag när de söker sin behörighet, som ofta innebär BB1. I avslagen står bara att den intygade praktiken inte varit av den art som den sökta behörigheten omfattar.

Kyl & Värmepumpföretagen tog därför kontakt med Elsäkerhetsverket och fick till ett möte. Under mötet framgick att avslagen beror på att man anser att praktiken inte omfattat tillräckligt med elinstallationsarbete. De elarbeten som många kyltekniker utför är ganska omfattande och kräver både kunskap och förståelse för såväl anläggningen (matningen från elcentralen) som själva aggregatet (anordningen).

Praktikkraven innebär då i princip att dessa endast kan erhållas om de utförs i en anställning på ett elinstallationsföretag. Om kylföretaget inte har en egen behörighet innebär det i stort sett att man på de flesta servicearbeten behöver ta med sig en behörig elektriker, för att uppfylla kraven. Detta tycker KV-företagen är helt orimligt och har därför tillsammans med VVS Företagen och Svensk Ventilation gjort en skrivelse till Elsäkerhetsverket för att påtala problemet.

Våra branscher hindras på detta sätt att utföra mycket av det dagliga arbetet, vilket skulle hämma branscherna i stort och framför allt alla energieffektiviseringsarbeten som står för dörren. Detta kan ju inte vara tanken om vi ser nationalekonomiskt och klimatpolitiskt på saken.

Läs skrivelsen här>>>