Nu startar Effsys Expand

2014-10-28

- Energimyndighetens nya forskningsprogram för resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem samt kyl- och värmelager

Energimyndighetens forskningsprogram för kyl- och värmepumpsystem ligger nu i startgroparna för ytterligare fyra år av forskning, utveckling och innovation för att bidra till samhällets omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning. Programmet är en fortsättning på forskningsprogrammet Effsys+ och kommer att löpa fram till 1 september 2018.

Nyheter från tidigare program är att programmet har utökats till att även innehålla kyl- och värmelager vilket både återspeglar sig i den utökade budgeten på totalt 96 miljoner kronor där Energimyndigheten bidrar med 48 miljoner kronor och i det nya namnet Effsys Expand. 

- Vi är oerhört glada att Energimyndigheten inte bara valt att fortsätta satsa på den värmepumpande tekniken, utan även utökat sitt engagemang med hela 12 miljoner kronor under programmets 4 år, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som kommer ansvara för programmets kansli. Det finns en stor potential i att energieffektivisera befintliga kyl- och värmepumpssystem samt att utforska och utveckla ny teknik inom området. Med stödet från Energimyndigheten får branschen betydligt bättre möjligheter att möta framtidens utmaningar och bidra till en ännu grönare samhällsutveckling.

Programmets kansli är alltså förlagt till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) och en hemsida är under uppbyggnad på adressen www.effsysexpand.se. Under hösten siktar programrådet på att hålla den första utlysningen inom programmet vilket kommer att utannonseras bland annat på programmets hemsida, energimyndighetens hemsida och SKVPs hemsida.    

Kortfakta om Effsys Expand: 
Effsys Expand är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys”, ”Effsys2” och ”Effsys+” vilka sammantaget löpt sedan 1994.

Effsys Expand löper över tiden 2014-09-01 till 2018-08-31

Hemsida kommer inom kort på http://www.effsysexpand.se