Nationellt Team / Plattform inom kyl- och värmepumpområdet

2016-02-29

I samband med utvärderingar av Effsys+ fick Energimyndigheten rekommendationen att se över och förbättra samordningen kring det internationella arbete som bedrivs av svensk industri, akademi och myndigheter inom området för den värmepumpande tekniken. Baserat på dessa rekommendationer har EM beslutat att inrätta ett Nationellt Team / Plattform (NTP) för att bättre samordna svenska intressen i det internationella samarbetet. Mer information om hur och till vad man kan ansöka om medel finns under fliken NTP