Mostra Convegno Expocomfort 2014

2014-04-15

Den 18-21 mars ägde en av Europas viktigaste kylmässor rum i Milano, Mostra Convegno Expocomfort. Här samlas utställare och besökare från hela världen för att visa upp respektive titta på de senaste nyheterna, framför allt inom luftkonditionering. Självklart finns här en hel del luftbehandling och VVS, men att spendera två fulla dagar på att enbart titta på kylrelaterade produkter är inga som helst problem. Det räcker till och blir över.

Övergripande kan vi konstatera att design har fått ett allt större genomslag när det kommer till luft/luft- och luft/vatten-segmentet oavsett systemstorlek. Det ska vara snyggt och enkelt att placera inomhusdelarna i hemmet eller i kontorsmiljön. Självklart blir systemen samtidigt mer effektiva, men något annat hade inte varit att förvänta. Dessutom integreras styr- och reglertekniken allt mer, även här se vi trenden inom samtliga systemstorlekar. Till och med de minsta splittarna kan idag erbjuda bättre gränssnitt, mer information och möjlighet till distansstyrning. 

Vad gäller tillverkarna av de lite större vätskekyls- och luftbehandlingssystemen kunde vi också notera att diskussionerna om utfasning av köldmedier med högt GWP fått ett ordentligt genomslag. Koldioxid var kanske det vanligast förekommande alternativet, men det fanns även HFO och propan att hitta. Även här har styr- och reglertekniken klivit fram och blivit integrerad i allt högre utsträckning. Det som för några år sedan var ett dyrt tillval är idag ett relativt billigt tillval, om inte standard från fabrik. 
Vad gäller värmepumpar fanns, utöver luft/luft-systemen, flera tillverkare på plats. Störst plats tog företag som Viessmann och Vaillant, som satsar rejält på europamarknaden. Att finnas på plats i Milano kan också vara ett strategiskt lyckat drag då myndigheterna i Italien diskuterar möjligheterna att införa någon form av skattelättnad/bidrag för just installation av värmepumpar. Dels för att klara omställningen till miljövänligare uppvärmningsformer, dels för att få fart på ekonomin i landet.