Mer information än du kan ana!

2016-06-13

IEA - Heat Pump Technologies - ett forskningsprogram med mer information än du kan ana! 

Redan 1978 startades via International Energy Agency (IEA) ett samarbete eller ett så kallat Technology Collaboration Programme (TCP) inom kyl- och värmepumpområdet kallat HPT ”Heat Pumping Technologies”. Två gånger om året hålls styrelsemöten då man förutom att behandla ”vanliga” styrelsefrågor även går igenom status för pågående projekt. Vid mötet som hölls 6-9 juni 2016 i Jeju, Korea godkändes tre projekt, bland dem ”Annex 40: Heat pump concepts for Nearly Zero-Energy Buildings”. Det projektet behandlar som titeln säger hur  den värmepumpande tekniken kan bidra till uppfyllandet av nära noll fastigheter.

Redan vid starten 1978 fanns givetvis Sverige med, och idag består HPT av cirka 15 länder där förutom samtliga nordiska länder (exklusive Island) även ett flertal europeiska länder, USA, Kanada, Japan och Sydkorea finns med.

IEA HPT finansieras av de deltagande länderna, för Sveriges del av Energimyndigheten. Syftet är att initiera och driva projekt inom det värmepumpande området, alltså både kyla och värme. För att leda arbetet finns en styrelse bestående av samtliga medlemsländer. Ordförande för arbetet heter Stephan Renz och kommer från Schweiz. Sverige representeras av Emina Pasic från Energimyndigheten med Per Jonasson från SKVP som suppleant.

Två gånger om året hålls styrelsemöten då man förutom att behandla ”vanliga” styrelsefrågor även går igenom status för pågående projekt. Vid dessa möten diskuteras och beslutas även om starter av nya projekt samt godkännande och avslut för de som är klara. Totalt har närmare ett 50-tal projekt körts under de år samarbetet pågått, i många fall med deltagande av svenska forskare. I dagsläget är det 8 projekt som rullar med en stor variation på ämnen.

Vid mötet som hölls 6-9 juni i Jeju, Korea godkändes tre projekt, bland dem ”Annex 40: Heat pump concepts for Nearly Zero-Energy Buildings”. Det projektet behandlar som titeln säger hur den värmepumpande tekniken kan bidra till uppfyllandet av nära noll fastigheter. Just det här projektet har rönt mycket uppmärksamhet, och jag uppmanar alla som är verksamma inom vårt område att läsa rapporten. Den har även uppmärksammats mycket i Finland, där den varit till stor hjälp för de som velat argumentera för värmepumpsteknikens väl i förhållanden till fjärrvärmen.

Ett flertal mycket intressanta projektförslag diskuterades också där vill jag speciellt nämna två förslag som stack ut lite extra. Dels ett projekt kring långtidsmätning av prestanda för fastighetsvärmepumpar. Ett projektförslag initierat av Svenskt Geoenergicentrum i samarbete med KTH och SP. En annan projektidé kom från USA och gällde metoder att bättre starta, driva och serva kyl- och värmepumpsystem.

Förutom att driva ett antal forskningsprojekt arrangerar IEA HPT vart tredje år även en stor konferens. Senast det begav sig 2014 hölls den i Montreal i Kanada, och nästa gång 15-18 maj 2017 är det Rotterdam i Nederländerna som står värd. Titeln för konferensen är ”Rethink Energy, Act NOW!” Ett stort antal presentationer av mycket hög kvalitet kommer ges, och workshops genomföras under dessa dagar. Vill du hålla dig uppdaterad? Besök då www.hpc2017.org.

Administratörer av programmet kallas Heat Pump Centre och är placerat hos SP i Borås. På ett alldeles utmärkt sätt har de under ett stort antal år skött hela det bakomliggande arbete som behövs för att ett sådant här program ska fungera.

Vill du ha mer info om HPT?

Besök då gärna deras hemsida http://www.heatpumpcentre.org/en/Sidor/default.aspx För den som söker finns där mycket intressant att hämta.