Medlemsundersökningen sammanställd – så här tycker ni!

2017-02-14

I slutet av förra året blev samtliga medlemsföretag inbjudna att delta i en medlemsundersökning. Det var första gången sedan sammanslagningen av föreningarna som detta gjordes. Av knappa 850 tillfrågade svarade ca. 175 företag, eller 21%. Något lägre än senast vi frågade, men fortfarande en bra nivå.

Så, vad tycker ni då om föreningen och det arbete som där görs?

Vad gäller medlemslojaliteten, det vill säga sannolikheten att ni skulle rekommendera en kollega eller kontakt att bli medlem i föreningen, ligger den kvar oförändrad mot för tre år sedan. Ett resultat man kan vara både nöjd och missnöjd med. Nöjd med tanke på allt som hänt sedan senaste mätningen med sammanslagning och integrering av verksamheterna. Missnöjd eftersom värdet helst ska ligga högre än vad det gör.

De av er som är nöjda med kansliets arbete är det framförallt av följande skäl:
-    SKVP håller mig uppdaterad om vad som händer i branschen (anger 83% av de positiva)
-    Vi driver viktiga branschfrågor via omvärldsbevakning och opinionsbildning (71%)
-    Medlem i SKVP ger seriositet och trygghet för mina kunder (60%)

Motsvarande skäl för de som inte är nöjda är:
-    Om medlemskapet i SKVP var mer prisvärt (anger 40% av de negativa)
-    Om medlemskapet i SKVP gav ett högre intryck av seriositet och trygghet för mina kunder (33%)
-    Om SKVP blev bättre på att samverka med skolor och utbildare för att säkerställa tillgång till välutbildad personal (28%)

Generellt ger ni kansliet bra betyg vad gäller enkelheten i att komma i kontakt med oss, servicen vi ger samt de frågor som kansliet driver (medelvärde 4,17 av 6). Fortfarande bra, men lägre rankat kommer bra medlemsförmåner och bra medlemsdialog (3,80). Lägst hamnar prisvärt medlemskap (2,86).

Frågorna kring de förmåner och tjänster som föreningen tillhandahåller samt hur ni betygsätter dem ger några mycket intressanta svar. De flesta av er känner till och använder tjänster såsom branschtidningen Kyla+ Värmepumpar, vårt digitala nyhetsbrev samt nyhetsmagasinet Klimat. Ni ger dem också bra betyg. Till exempel tidningen Kyla+ Värmepumpar används av 74%, är känd av ytterligare 20% och alltså helt okänd för endast 6%. Tidningen får betyget 4,62 av 6. Riktigt intressant blir det dock när man kikar på de stöd och hjälpmedel vi avtalat fram via produkt och tjänsteleverantörer, såsom till exempel gratis kreditupplysningstjänst, rabatterade försäkringslösningar samt gratis juridisk rådgivning. Här är kännedomen mycket låg, men betyget mycket högt för de som verkligen använder dem. Mest extremt är det för den fria kreditupplysningstjänsten som endast används av 10% av er men som får hela 5,60 i betyg!

Sammanfattningsvis var svarsfrekvensen från er godkänd. Ert ”lojalitetsindex” ligger i stort sätt kvar på samma nivå som vid senaste mätning, vilket inte är tillfredställande.

Vanligaste anledningen till rekommendation av SKVP är att ni håller er uppdaterade om vad som händer i branschen och att SKVP driver viktiga branschfrågor via omvärldsbevakning. Den största anledningen att inte rekommendera är att medlemskapet inte upplevs prisvärt. Det är en låg kännedom kring vissa förmåner, framförallt gratis kreditupplysningstjänst, rabatterade försäkringslösningar samt gratis juridisk rådgivning. Samtliga tre just sådana tjänster som är framtagna för att spara pengar för er som medlemmar.

Vad händer nu?

Rapporten har precis blivit klar, och det pågår fortfarande ett analysarbete kring vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av era svar. Men det kan redan nu sägas att vi behöver förbättra oss att informera om de tjänster och produkter som redan finns tillgängliga för er som medlemmar. Förmåner som av de som använder dem uppskattas mycket.