Lyckad beställardag vid Celcia i Katrineholm

2013-03-12

Fredagen den 8 mars genomförde Kyl & Värmepumpföretagen i samarbete med Installatörernas Utbildningscentrum, IUC, en specialvisning av Celcia, den nya utbildningsplatsen i Katrineholm. Inbjudna var utvalda beställare med speciellt intresse för Co2- och styr & reglerteknik. Bland deltagarna fanns bland annat representanter från både ICA, KF samt Netto.

På programmet stod dels ett seminarieblock där Per Jonasson från KV-företagen inledde med att informera om förslaget till ny F-gasförordning samt de konsekvenser det medför för livsmedelsbranschen om det fullt ut genomförs. Nästa område som behandlades var KV-företagens kvalitets- och kompetensarbete i formen av auktorisationsprogrammet och införandet av kompetensnivån ”Diplomerad kyl- och värmepumptekniker”. Ett initiativ som mottogs mycket positivt av deltagarna. Slutligen gavs en utförlig introduktion av Celcia inför demonstrationen av utbildningsplatsen där kylläraren Mikael Dagberg fungerade som ciceron.

Arrangemanget blev mycket lyckat med en god blandning av information, diskussion och erfarenhetsutbyte. Till nytta och glädje för alla deltagare.