Lathund för praktikhandledare

2013-12-16

Du vet väl om att Kyl & Värmepumpföretagen har en kortfattad informationsbroschyr med en checklista över bra saker att tänka på när ert företag tar emot en elev eller student som har sin praktik hos er. 

Kyl- och värmepumpbranschen har ständigt behov av duktig, utbildad personal. Oavsett om företaget har ett omedelbart behov av rekrytering eller inte, kommer man tids nog att behöva anställa. Det optimala sättet att lära sig yrket är att varva teori och praktik, så att eleven/studenten har praktisk erfarenhet att relatera till när teorin lärs in.

Företaget och hela branschen har nytta av att alla elever får bra praktikperioder ute på företagen. KV-företagen har sammanställt en lathund med saker att tänka på för företagsledare och tekniker med ansvar för praktikanterna. 
Vi rekommenderar dig som företagsledare att läsa igenom informationen och sprida den till alla tekniker som fått förtroendet att vara handledare inom ert företag.

Lathunden hittar du här >>>