KV-företagen startar marknadsgrupp

2013-11-22

Som ett led i intensifieringen av sitt kommunikationsarbete, har KV-företagen låtit starta en marknadsgrupp med representanter från fem av sina medlemsföretag. Syftet med gruppen är att skapa ett forum där aktuella marknads- och kommunikationsfrågor för föreningen kan lyftas fram.

KV-företagen lät i våras göra en medlemsundersökning. I huvudsak var betyget mycket bra, men det finns förbättringsområden för föreningen, bland annat när det gäller synlighet och omvärldens kännedom om föreningen.

- Vi tror att marknadsgruppen kan bidra med mycket nyttigt som kan hjälpa till att utveckla föreningens marknads- och kommunikationsarbete. Vi vill öka omvärldens kännedom om föreningen och vad den står för. Ju mer välkända KV-företagen är bland medlemmarnas kunder, desto mer seriösa framstår medlemmarna, säger Cecilia Branting, marknadsansvarig på KV-företagen.


Medlemmar i marknadsgruppen
Anders Lindh, TESAB
Anders Bergman, Kylkontroll
Björn Hultberg, Niwentec
Jörgen Tern, Klimatkyl
Peter Eriksson, TOP´s