Kostnadsfri konverteringskurs för dig med SVEP-cert eller EUCert

2015-09-07

I artikel 14.3 i det så kallade förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG) som trädde i kraft i april 2009 framkommer att varje medlemsstat senast i december 2012 skulle haft ett certifierings- och utbildningsystem tillgängligt för installatörer av förnyelsebar energi, bland annat värmepumpar. I direktivet framkom även vilka krav som skulle ställas på ett sådant system och de installatörer som certifierades. Något sådant utbildnings- eller certifieringssystem har fram till nu inte funnits i Sverige trots kravet från EU. Efter flera turer hos Regeringen, Boverket och Energimyndigheten verkar det som att systemet äntligen börjar falla på plats.

Ett certifieringssystem som erkänns i hela EU och som nästintill kan ses som ett ”statligt” system då det styrs av svenska lagar och föreskrifter och som aktivt kommer marknadsföras av Energimyndigheten och registerföras av Boverket har, tror vi, en betydligt större chans att etablera sig som standard för vår bransch.

För att systemet skall ha möjlighet att etablera sig har Boverket i sin föreskrift (BFS 2015:4 CIN 2) valt att införa en övergångsperiod där ett certifieringsorgan har möjlighet att utfärd certifikat baserat på tidigare kunskaper. I och med detta har Energimyndigheten valt att finansiera en konverteringskurs för alla som tidigare, med godkänt resultat, genomgått EUCert-kursen. Certifieringsorganet INCERT kommer sedan utfärda det nya certifikatet utifrån denna konverteringskurs till ett rabatterat pris. Detta är ett fantastiskt engångserbjudande för dig som tidigare gått EUCert-kursen. Vi på kansliet vill å det starkaste rekommendera dig att ta chansen och gå denna kostnadsfria kurs!

Information om kursen har skickats ut till dig som är heller tidigare varit SVEP-certifierad sedan 2007.