Företagslärlingar räddar branschens nyrekrytering

2016-12-09

Nu är det dags för alla företag som vill expandera att agera och anställa en företagslärling. En lyckad nyrekrytering är den viktigaste nyckeln för kylföretagens och branschens utveckling. Det funkar inte längre att gå och vänta på att det ska dyka upp en tekniker med färdig utbildning och/eller branscherfarenhet. Företag med väntastrategin kommer att stagnera. De företag som är proaktiva och anställer lärlingar, är de som kommer växa, ta på sig större projekt och öka sin lönsamhet. Vill ditt företag stagnera eller expandera? Det är ert val, och nyckeln till expansion stavas nyrekrytering av företagslärling. 

Efterfrågan på tekniker betydligt större än tillgången

Behovet av nya tekniker har legat konstant högt de senaste åren. Landets utbildningar inom YH, gymnasium och arbetsmarknadsåtgärder kan tillsammans tillgodose ungefär 20 procent av nyrekryteringsbehovet. Det betyder ju att 80 procent av företagen som planerar för expansion behöver ta saken i egna händer och lära upp en tekniker som inte har någon branscherfarenhet/utbildning. 

Företagslärlingskonceptet frigör tid åt dig företagare

Det är svårt att som företag på entreprenadsidan hinna med att grundutbilda en tekniker, framför allt inom teoridelarna av termodynamik, styr & reglerteknik och systemkunskap. Företagslärlingskonceptet avlastar företaget och frigör tid. En vecka i månaden är lärlingen på IUC i Katrineholm. 
En farhåga som några intresserade företag har haft, är risken för att lärlingen snabbt skulle byta företag efter att lärlingstiden avslutats. 

- Den risken är väldigt mycket lägre än vad företagen kan befara. Vi har utbildat företagslärlingar i rörbranschen i flera år, och det är ytters ovanligt att nyutbildade byter företag efter lärlingstiden. Vi ser ingen tendens till att kylbranschen skulle vara annorlunda i detta avseende, säger Marcus Andersson, vd på IUC.

Anmäl er till vårens eller höstens start

Utbildningen företagslärling har hittills haft två starter. Det var bara fem lärlingar per start. Om en grupp på tolv eller fler lärlingar anmäls av företagen körs en start under våren. Annars går nästa start till hösten. SKVP hoppas på fulla grupper om 30 lärlingar per start. Kom igen nu kylföretag och visa att ni tror på att er förmåga att expandera.

Matchmaking mellan företag och studenter 

Det företag som hittat en lämplig blivande kyl- och värmepumptekniker anmäler vederbörande till utbildningen. Det företag som är i behov av fler tekniker, men saknar kandidater, rekommenderas att kontakta IUC för ihopparning av företag och lämplig blivande student. Det är nämligen så att IUC de senaste två åren fått in nästan 600 intresseanmälningar för att gå deras kylutbildning inom YH, vilken som bekant fick avslag. Möjligheten att hitta en blivande tekniker på din ort är därför väldigt stor. 

- Modellen med företagslärlingar är något vi tror mycket på och som vi helhjärtat kommer stötta, säger Per Jonasson, vd SKVP.

 Mer information och kontaktuppgifter för anmälan hittar du på IUC:s hemsida