IEA HPT – “okänt” forskningsprogram med mycket information

2015-07-10

Redan 1978 startades via International Energy Agency (IEA) ett samarbete eller så kallat Implementing Agreement (IA) inom kyl- och värmepumpområdet kallat HPT ”Heat pumping Technologies”. Redan vid starten fanns givetvis Sverige med, och idag består HPT av 15 länder där förutom samtliga nordiska länder även USA, Kanada, Japan och Sydkorea finns med.

IEA HPT finansieras av de deltagande länderna, för Sveriges del av Energimyndigheten. Syftet är att initiera och driva projekt inom det värmepumpande området, alltså både kyla och värme. För att leda arbetet finns en styrelse bestående av samtliga medlemsländer. Ordförande för arbetet heter Stephan Renz och kommer från Schweiz.

Förutom att driva ett antal forskningsprojekt arrangerar IEA HPT vart tredje år även en stor konferens. Senast det begav sig 2014 hölls den i Montreal i Kanada, och nästa gång 15-18 maj 2017 är det Rotterdam i Holland som står värd. ”Save the date!”

Administratörer av programmet kallas Heat Pump Centre och är placerat hos SP i Borås. På ett alldeles utmärkt sätt har de under ett stort antal år skött hela det bakomliggande arbete som behövs för att ett sådant här program ska fungera. 

Vill du ha mer info om HPT?
Besök då gärna deras hemsida http://www.heatpumpcentre.org/en/Sidor/default.aspx För den som söker finns där mycket intressant att hämta.