Gymnasiet genomgår större förändring - ämnesbetygsreformen

2021-04-13

Med jämna mellanrum genomgår skolväsendet större förändringar. Senast gymnasiet gjorde en större förändring var 2011, då läroplanen GY11 sjösattes, och kylutbildningen hamnade på VF-programmet. Nu är det dags för nästa stora förändring, ämnesbetygsreformen, och här har kylbranschen möjlighet att vara med och förbättra de yrkesrelaterade delarna av gymnasiet.

Som det ser ut idag finns inga kyl- och värmepumpmoment som måste läggas i år 1. Det innebär att elever på flera skolor kan göra sitt inriktningsval på vårterminen utan att de kommit i kontakt med branschen och ämnet. Vissa skolor har emellertid lagt kursen Kyla Grund i ettan, så eleverna får möjlighet att bekanta sig med kyl- och värmepumpinriktningen innan de väljer. 

I arbetsgruppen för ämnesbetygsutredningen finns Svenska Kyl & Värmepumpföreningen representerad av Henrik Brengesjö, i egenskap av ledamot i Nationella Programrådet för VF-programmet. Arbetsgruppen är även förstärkt med erfarna yrkeslärare inom de olika inriktningarna. Lärarrepresentanter för kyl- och värmepumpteknik är Robert Hedlund, Gävle, och Urban Gillberg, Jönköping. 

Ämnesbetygsreformen

Huvudambitionen är att kurs motsvarade nuvarande Kyla Grund läggs i år 1. Därutöver kommer fler förändringar att göras. Förändringarna föreslås att införas från juli 2024. Fram till dess kommer ett intensivt arbete pågå för att optimera utbildningarna. 

Förändringarna görs inte främst för att optimera utifrån företagens önskemål, utan fokus ligger, som titeln indikerar, på att förändra betygssystemet från nuvarande kursbetyg till ämnesbetyg. Sedan 1994 har gymnasieskolan haft betyg per kurs, i likhet med högskolan. 
Innan dess hade gymnasiet ämnesbetyg i likhet med grundskolan, där alla betyg kunde ändras, dvs höjas och sänkas, jämfört med tidigare termins betyg. Det innebar att prestationen i trean värderades högre än prestationen i ettan. Det är nu i princip samma system som kommer tillbaka. 

Det finns självklart både för- och nackdelar med de respektive betygssystem. Det som framhållits som fördel med ämnesbetyg är att dagens kursbetyg har upplevts stressande av många elever. Det är Skolverket som har fått uppdraget att införa ämnesbetyg och förslaget kom från regeringen med samarbetspartierna C och L.