Generalförsamlingen i AREA – organisationen expanderar

2017-06-30

Bild ovan. Styrelsen i AREA (från vänster till höger): Marco Buoni (IT), Wolfgang Zaremski (DE), Per Jonasson, Coen van de Sande (NL), Graeme Fox (UK) samt Stig Rath (NO).

Under fredag och lördag 2-3 juni genomförde AREA sin Generalförsamling i Amsterdam, Nederländerna. Som alltid var uppslutningen mycket god, och i princip samtliga (numera) 25 medlemsföreningar deltog. Mycket av det som diskuterades hade kopplingar till de projekt/aktiviteter där AREA är delaktiga.

Det mest intressanta projektet är det kopplat till United Nations Environment Programme (UNEP) där AREA ansvarar för utveckling och utbildning av tekniker i utvecklingsländer. Ett intressant och viktigt projekt för både vår bransch och vår värld. Övriga aktiviteter är mer eller mindre kopplade till vår Europeiska värld och vardag såsom t.ex. PED, EED, Eco Design och Eco Label. Givetvis dock inte desto mindre viktigt.

Styrelsen i AREA är fortsatt oförändrad under kommande år med Per Jonasson som ordförande.

 I samband med föreningens möte valdes den Spanska organisationen AEFYT in som fullvärdig medlem. I och med detta har vi bägge Spanska entreprenadorganisationer som medlemmar och täcker därmed hela den Spanska marknaden. 

Samtidigt valdes även föreningens första internationella medlem in genom att föreningen beslöt att  bevilja ansökan från The Thailand Refrigeration Association (TRA).

AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den 25 medlemmar från 22 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 13.000 företag med 110.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 23 miljarder Euro.

Bild ovan th: Från vänster till höger: Per Jonasson (AREA), Lorena Hernandez (AEFYT), Fernando Garcia (AEFYT)