Frukostwebbinarium: Borrhål i serie eller parallellt, vad har det för betydelse?

2021-04-09

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbinarium är en serie med återkommande frukostwebbinarium. Seminarierna kommer att vara korta och lätta att ta till sig med intressanta, aktuella och praktiska teman.

Om en geoenergianläggning har mer än ett borrhål, ska man då koppla borrhålen i serie eller parallellt? Frågan dyker upp då och då, både för småhus och större fastigheter.

Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, illustrerar konsekvenserna av seriellt och parallellt kopplade borrhål.

När: 22 april kl. 09.00-09.30
Vem: Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
Anmälan: Behövs ej
Var: https://skvp.se/live