Främja plusenergihus och cirkulära energisystem

2018-12-17

- fler pilotprojekt efterfrågas

För att klara klimatmålet på 1,5 grads temperaturhöjning krävs stora omställningar i samhället, inte minst vad gäller energiproduktion och energianvändning. Boverkets nya byggregler med krav på nära nollenergihus är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte menar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen som istället tycker att siktet bör vara inställt på plusenergihus. Nu får man stöd av Ola Johansson, centerpartist och ledamot av riksdagens Civilutskott.

Med Boverkets kommande regler kommer inom några år i princip alla hus som byggs i Sverige att vara nära nollenergihus. Det är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt menar värmepumpsbranschen.

- De nya byggreglerna med krav på nollenergihus räcker inte om vi ska klara klimatmålen, vi både behöver och kan höja ribban ytterligare, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Faktum är att värmepumpar i kombination med solceller och smarta systemlösningar kan förvandla en byggnad till energiproducent, det vill säga att huset levererar ett nettoöverskott av energi och blir ett plusenergihus. Hur detta bäst genomförs i praktiken och vilka utmaningar som finns vill nu Ola Johansson (C) titta närmare på. I en motion till Riksdagen föreslår han att regeringen ges i uppdrag att verka för fler pilotprojekt med fokus på omställningen till cirkulära energisystem för byggnaders värme-, kyl- och elförsörjning.

- Vi tycker att det är ett bra förslag och hoppas att riksdagen ställer sig bakom motionen, kommenterar Per Jonasson vidare. Sverige behöver satsa mer på denna typ av lösningar där vi kan åstadkomma stora klimat- och samhällsvinster med befintlig teknik, i detta fall bl a med hjälp av värmepumpar.

Ola Johansson pekar på att Energimyndigheten tidigare fått i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett smart och förnybart energisystem i Sverige. Liknande initiativ bör tas för att skapa pilotsystem i mer avgränsat format, både i syfte att ställa om nuvarande och nya stadsdelar till att nyttja cirkulära energisystem för byggnadernas energi- och värmeförsörjning.