Fortsatt högt tryck på värmepumpar

2020-10-16

Under tredje kvartalet har försäljningen av värmepumpar ökat med 6 procent. Även ackumulerat sedan årets början är försäljningsökningen 6 procent. Det är luft-vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar som gått framåt.

Under tredje kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,9 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets tre första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 5,8 miljarder, det är en ökning med 9 procent jämfört med 2019.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade under tredje kvartalet med 31 procent  jämfört med samma period förra året. Den markanta ökningen kommer till största delen av organisk tillväxt, men även av att vi detta år har fler rapporterande företag som ger visst positivt bidrag, om än i mindre omfattning. Även försäljningen av frånluftvärmepumpar har ökat, + 20 procent. Däremot har försäljningen av bergvärmepumpar minskat under tredje kvartalet, - 14 procent.

- Precis som under andra kvartalet har branschen inte påverkats nämnvärt av coronapandemin, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Det är endast för segmentet bergvärmepumpar vi ser en nedgång, och om inget drastiskt inträffar finns inget som talar för att nuvarande trend kommer ändras under resten av året.

Försäljningen inom segmentet fastighetsvärmepumpar har minskat under tredje kvartalet med 17 procent. Ackumulerat under året har försäljningen ökat med 4 procent.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q3 Ackumulerat
Totalt     6 % 6 %
Luft-vattenvärmepumpar 31 % 30 %
Frånluftsvärmepumpar     20 % 11 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)
-14 % -8%

 

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q3/ackumulerat:

  Villa Fastighet
Totalt   6 %/5 %  -17 %/4 %
Luft-vattenvärmepumpar 31%/28%  
Frånluftsvärmepumpar 20 %/ 11%  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -14 %/-9 %  


Alla jämförelser är med motsvarande period året innan.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se