Förnyelse ledordet vid Generalförsamlingen i AREA

2016-05-23

Bild - Den nya styrelsen i AREA (från vänster till höger): Marco Buoni (IT), Wolfgang Zaremski (DE), Per Jonasson, Coen van de Sande (NL), Graeme Fox (UK) samt Stig Rath (NO).

Under fredag och lördag 13-14 maj genomförde AREA sin Generalförsamling i Dublin, Irland. Bland punkterna på dagordningen stod bland annat val av styrelse för kommande två år, förslag på ny medlems- och avgiftsstruktur samt inval av ny medlem i föreningen.

Förnyelse och förändring av styrelsen

Till ny styrelse för den kommande tvåårsperioden valdes:
Per Jonasson, Sverige – President
Coen van de Sande, Nederländerna – Vice President
Marco Buoni, Italien – Vice President International Affairs
Wolfgang Zaremski, Tyskland – Treasurer
Graeme Fox, Storbritannien – Past President
Stig Rath, Norge – Member (nyval)

Nyheter vid valet var att Stig Rath invaldes i styrelsen samt att en ny position som Vice President International Affairs inrättades specifikt för Marco Buoni från Italien.
Per Jonasson omvaldes som President för en andra period.

- Jag är givetvis både glad och hedrad av att bli omvald för ännu en period, säger Per Jonasson i ett uttalande. Det har varit en stor förmån att ha fått leda den här organisationen under de senaste två åren, och jag kommer göra mitt bästa för att den position som AREA etablerat inte bara ska bibehållas utan även stärkas ytterligare, fortsätter han. Inrättandet av positionen VP International Affairs är skräddarsydd för Marco Buoni som under senaste åren gjort ett enormt arbete vad gäller att sprida AREAs namn och verksamhet globalt. Genom den här nya positionen tydliggörs hans ansvarsområde ytterligare.

Ny medlems- och avgiftsstruktur

AREA har haft samma medlems- och avgiftsstruktur under mer än 10 år. Styrelsen kände därför att en förnyelse var på plats. Den nya strukturen gör att samtliga medlemmar direkt inväljs som fullvärdiga medlemmar, och möjligheten till informationsmedlemskap försvinner därmed. Samtidigt ändrades strukturen för medlemsavgifter så att en bättre transparens och rättvisa uppnås.

Turkiet medlem nummer 23

Vid mötet invaldes Turkiet som medlem i föreningen. Det innebär att AREA nu samlar 23 medlemsföreningar från hela 20 europeiska länder.
- Turkiet var medlemmar i föreningen för 10-talet år sedan. Vi är mycket glada att de nu känner sig mogna att återvända till AREA. Turkiet är ett viktigt land, och en viktig marknad i utvecklingen av kyl- och värmepumptekniken, säger Per Jonasson. 

Viktiga fokusområden

Implementeringen av den nya F-gasförordningen är och har under lång tid varit ett mycket viktigt fokusområde för föreningen. Det samma gäller säkerhet och kompetensförsörjning kring naturliga och nya köldmedier samt bevakningen av utvecklingen kring andra direktiv och förordningar kopplade till vårt område. Under fredagen genomfördes ett flertal arbetsmöten kring dessa områden för att planlägga vilka arbetsinsatser som föreningen ska göra under kommande år.

AREA, eller Air conditioning and Refrigeration European Association är kyl- och värmepumpentreprenörernas europeiska organisation. Totalt har den 23 medlemmar från 20 länder, alla branschföreningar i sina respektive länder. Totalt representerar AREA närmare 12.000 företag med 150.000 medarbetare och en samlad omsättning på över 25 miljarder Euro.