Fördjupat samarbete Avanti System – Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

2017-09-08

Brunnsborrarorganisationen Avanti System och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) fördjupar sitt samarbete genom att bli medlemmar i varandras föreningar. Det är resultatet av diskussioner som hållits mellan föreningarna under någon tid.

I och med det ömsesidiga medlemskapet kan föreningarna på ett enklare sätt ta del av och nyttiggöra den information och kunskap som respektive förening besitter. Man kan också mer naturligt engagera sig i, och driva viktiga frågor av gemensamt intresse. Det öppnas även möjligheter att utbyta medlemsförmåner och -rabatter där så är gynnsamt.

- Våra föreningar har under alla år samarbetat i frågor kring geoenergi. Medlemskapen stärker detta ytterligare och synliggör vår mycket goda relation på ett tydligt sätt, säger Dominika Rydel, vd Avanti System.

- Att ingå ömsesidigt medlemskap med Avanti kändes som ett självklart steg för oss, säger Per Jonasson vd i SKVP i ett uttalande. Våra branscher tangerar ju verkligen varandra, och faktum är att flera företag redan är medlemmar i våra bägge föreningar, avslutar Per.

I och med denna överenskommelse är SKVP medlemmar i bägge branschföreningar inom geoenergiområdet, Avanti och Geotec.

Bild. Dominika Rydel, vd Avanti och Per Jonasson, vd SKVP i samband med att överenskommelsen beslöts.

 

Om Avanti

Avanti, förkortningen av Sveriges Avanti-Borrare Förening, är en ideell och rikstäckande branschorganisation för borrentreprenörer och bildades formellt 1973. I drygt 45 år har de varit en självklar del av brunnsborrnings Sverige.

Föreningens verksamhet drivs genom servicebolaget Avanti System AB som hanterar medlemmarnas gemensamma behov av t.ex. utbildning, kontakt med myndigheter och företagsutveckling. Till Avanti System AB är branschens ledande leverantörer knutna som samarbetspartners för att förenkla och säkerställa produktkvalitet och produktutveckling.

Om Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

SKVP är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Det sker vid kontakter med myndigheter och politiker för att hjälpa dem fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. SKVP samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har de ett nära samarbete med skolor och utbildare.