Folksam-rapport visar att certifierade reparatörer behövs

2015-12-09

Folksams rapport om värmepumpar visar positiv utveckling i branschen. En mer effektiv energianvändning gynnar husägarna. Problem vid reparationer pekar på behovet att alltid anlita certifierade reparatörer.

I förra veckan presenterade försäkringsbolaget Folksam sin återkommande rapport om värmepumpar. I rapporten framgår att branschen som helhet utvecklas positivt. Värmepumparna blir effektivare och kvalitéten ökar i alla led. För husägare och andra innebär det att värmepumparna lönar sig ännu mer genom att de minskar energianvändningen.

- Rapporten visar att kvaliteten på både värmepumparna samt hur de installeras utvecklas positivt. Det gynnar både husägarna och miljön eftersom det går åt allt mindre energi till uppvärmning, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Problem med fusk vid reparationer förekommer. Ett viktigt råd i rapporten är därför att vända sig till certifierade företag som även är medlemmar av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

- Det ställer vi oss helhjärtat bakom. En värmepump innehåller mycket teknik som inte vem som helst klarar att hantera. Våra medlemsföretag har certifierade reparatörer, de är seriösa och vet hur värmepumpar ska hanteras och skötas. Konsumenterna kan också alltid kontakta oss om de känner osäkerhet, säger Per Jonasson.
 
Hela Folksams rapport finns att läsa här>>>