Fastighetsdagen lockade värmepumpintresserade

2016-04-21

Den 6 april anordnade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen en Fastighetsdag under Nordbyggmässan. Målgruppen var fastighetsägare som ville veta mer om värmepumpinstallationer i större fastigheter. 

Programmet bestod av information om övergripande teknik, vad man ska tänka på inför en upphandling, hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut och vilka leveransvillkor som finns. Huvudandelen av åhörarna bestod av representanter från olika bostadsrättsföreningar. På plats fanns även entreprenörer och tillverkare för att svara på frågor om produkter och olika lösningar.

Per Jonasson inledde med att hälsa alla välkomna och berättade om vad man bör tänka på inför en upphandling av en ny värmeanläggning i fastigheten. Det är viktigt att titta på helheten för fastighetens energibehov innan man fattar beslut om vad som ger bäst resultat. Om det t ex är behov av att renovera fönstren och dessa är dåliga ur energisynpunkt, bör man se över vad ett byte till energisnåla fönster skulle innebära innan man handlar upp en ny värmeanläggning. Per avslutade med att den bästa affären blir då en kunnig kund beställer av en kompetent entreprenör. Då är förutsättningarna störst att alla blir nöjda.

Johan Landé fortsatte med att beskriva de olika typerna av värmepumpar som finns beroende på värmekälla. Några frågor angående att utnyttja borrhålen för komfortkyla ställdes.

Jan-Erik Nowacki visade därefter komplexiteten när man tittar på de ekonomiska förutsättningarna. Många faktorer är i dagsläget väldigt svåra att förutsäga. Det handlar om vilken utveckling vi får på räntor och energipriser, vilken tidshorisont vi tittar på och vilka villkor som olika lagar och direktiv ställer. Historiskt vet vi dock att de som installerat värmepumpar har sänkt sina uppvärmningskostnader.

Avslutningsvis presenterade Gösta Gustavsson det arbete som Sabo, SKVP, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Borätterna gjort tillsammans. Arbetet har bl a lett till att ett gemensamt avtal för leveransvillkor, GTVF 2014, tagits fram. Även mallar för vilka uppgifter som ska ingå samt förslag på hur ett anbud bör se, har arbetats fram av gruppen. Detta för att beställare ska kunna känna sig tryggare vid upphandlingar och för att entreprenörer ska få tydliga ramar för vad som ingår i entreprenaden.

Dagen avslutades med en gemensam mingellunch, där alla deltagare kunde ställa frågor och knyta kontakter. Tack alla ni som medverkade till en lyckad Fastighetsdag.