F-gasförordningen godkänd av rådet

2024-01-29

Rådet ger grönt ljus för nya regler för att minska skadliga utsläpp från Fluorerade gaser. 
Rådet har idag antagit två förordningar för att fasa ned fluorerade gaser (F-gaser) och andra ämnen som orsakar global uppvärmning och bryter ner ozonskiktet.

Även om befintlig EU-lagstiftning redan har begränsat användningen av dessa gaser och ämnen avsevärt, kommer de nya reglerna att ytterligare minska deras utsläpp till atmosfären och bidra till att begränsa den globala temperaturökningen, i linje med Parisavtalet.

Vi kommer på vårturnen gå igenom förändringarna och vad de innebär för branschen. 

 

Nästa steg

Dagens omröstning i rådet avslutar antagandeförfarandet. De två förordningarna kommer nu att undertecknas av rådet och Europaparlamentet. De kommer sedan att publiceras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

 

Mer info

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/29/fluorinated-gases-and-ozone-depleting-substances-council-greenlights-new-rules-to-reduce-harmful-emissions/