F-gasförordningen: Goda intentioner, men med omfattande konsekvenser?

2018-02-13

Dagligvaruhandeln, med sin stora användning av kyl- och fryssystem,  påverkas kraftigt av den nya EU-lagstiftningen. Speciellt för små aktörer riskerar kostnaderna för omställningen bli så omfattande att det blir svårt att fortsätta bedriva verksamheten. Det är därför viktigt att dagligvaruhandeln har kunskap om vilka praktiska och ekonomiska konsekvenser lagstiftningen innebär. För att omställningen ska vara möjlig måste vi gå över till andra typer av köldmedier, vilket innebär att efterfrågan på kompetenta kylföretag och tekniker kraftigt kommer öka. Därför behövs kunskap och noggrann planering. 

Svensk Dagligvaruhandel och SKVP arrangerar med anledning av detta ett förmiddagsseminarium där de omfattande konsekvenserna diskuteras. 

För mer info och anmälan!