Engagerade lärare på kyl- och värmepumpkonferens

2017-11-09

Höstlovet ojämna år håller SKVP en konferens för lärare i kyl- och värmepumpteknik. Höstlovet innebär att skolelever är lediga vecka 44, och samtidigt har lärare möjlighet till fortbildning. Årets lärarkonferens hölls på Scandic Sjöfartshotellet på Södermalm i Stockholm, och bjöd både på intressanta diskussioner och studiebesök.

Det finns två huvudsyften med lärarkonferensen. Med tanke på att det rör sig om yrkesutbildningar är det viktigt att lärarna har kontakt med branschen, och håller sig à jour med den tekniska utvecklingen. Oftast är lärarna ensamma om att undervisa i kyl- och värmepumpteknik på sin skola, eller så har de någon enstaka kollega. Under lärarträffen får lärarna även möjlighet att träffa lärare från andra orter, knyta kontakter och byta erfarenheter

 Jan-Erik Nowacki, SKVP, höll en intressant föreläsning som han kallade termoteologi, vilken spände mellan allt från Carnot-verkningsgrad till praktiska datorprogram för effektivitetsberäkningar av kylanläggningar och värmepumpar. Under tidigare lärarkonferenser har bra tips och erfarenheter bytts mellan lärarna under fria former över middagen. I år valde vi att formalisera tipsen på förbättring av utbildningen, så att lärarna samtalade om förbättringspotential i smågrupper, och sedan redovisade i helgrupp. De flesta lärarna representerade gymnasieskolan, eller andra utbildningar som förhåller sig till gymnasiets nationella läroplan och tillhörande planer för varje kurs. Läroplanen är en förordning från regeringen som lärarna inte kan ändra, men vi fick även en lista på möjliga förbättringar för regeringen att ha med när läroplanen uppgraderas framöver. Dessa möjligheter till förbättring kommer SKVP framföra till Utbildningsdepartementet via Skolverket. 

Årets studiebesök var på matgrossisten Martin & Serveras fryslager i stockholmsförorten Årsta. En helt ny kyl- och frysanläggning har byggts och precis tagits i bruk. För att slippa stå i -22⁰ C och gå igenom hur anläggningen fungerar tekniskt, föregicks studiebesöket av en genomgång av ritningarna på Industri & Laboratoriekyls kontor, som också det ligger i Årsta. Företagets VD, Patrik Larsson, gick igenom anläggningens uppbyggnad, berättade om hur effektiva koldioxidaggregat numera blivit och guidade nyfikna lärare genom anläggningen. 
När lärarna åkt till sina hemorter, från Malmö i söder till Övertorneå i norr, hade de nya kunskaper i bagaget, och de hade även delat med sig av värdefulla erfarenheter både till lärarkollegor och till oss i branschföreningen. SKVP passar därför på att tacka närvarande lärare för sina bidrag. Vi passar också på att tacka Jan-Erik Nowacki och Patrik Larsson.