Energiföretagens hemställan ett steg i fel riktning

2018-11-06

Energiföretagen (fd. Svensk Fjärrvärme) insände till näringsdepartementet per den 25 oktober en hemställan om ändring i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill genom att bemöta Energiföretagens hemställan ge näringsdepartementet vår branschs syn i frågan.

Du kan läsa vårt brev till näringsdepartementet nedan:
Bemötande av Energiföretagens hemställan om ändring i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerander