Elsäkerhetsverket anordnar infoträffar - anmäl dig du också!

2017-03-10

Med start redan i mitten av mars kommer Elsäkerhetsverket att arrangera 16 informationsträffar fördelade på 8 platser runtom i landet. Anledningen är den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft den 1 juli i år. (Gå direkt till sidan för att anmäla dig)

Den nya elsäkerhetslagen ställer helt nya krav på företag som utför elinstallationer. Det innefattar bland annat krav på egenkontrollprogram och även registrering hos Elsäkerhetsverket för de som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, exempelvis hemma hos dig eller mig.

Kommande informationsträffar anordnas av Elsäkerhetsverket för att ge berörda information, stöd och vägledning när det gäller det nya regelverket. Elsäkerhetsverkets representanter kommer bland annat att berätta om innehållet i egenkontrollprogrammet och svara på frågor från deltagarna.    

Informationsträffarna är öppna för alla och är kostnadsfria. Observera att det är två sittningar med samma innehåll per ort, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, så var noggrann med att gå in på rätt länk. 

För mer information om tid och plats samt hur du anmäler dig, hittar du här>>>