Effsys Expands andra utlysning

2015-06-23

Effsys Expands andra utlysning har nu stängt och rådets medlemmar jobbar febrilt med att utvärdera de olika spännande projekten som inkommit. Effsys Expand inriktning är dels forskningsprojekt inom kyl- och värmepumpande tekniker likt de tidigare Effsysprogrammen och dels forskning om termiska kyl- och värmelager. Flera ansökningar av de totalt 21 som inkommit i den andra utlysningen, handlar om termisk lagring vilket sekretariatet ser som positivt för programmets utveckling. Den 17 juni sammanträdde rådet för att ta fram en rekommendationslista på vilka projekt rådet anser bör beviljas och vilka projekt som bör avslås. Listan lämnas därefter över till Energimyndigheten som gör en självständig bedömning och tar beslut på vilka projekt som ska beviljas och vilka som ska avslås. Under september månad räknar Energimyndigheten preliminärt med att kunna ge besked. 

I den tidigare utlysningen beviljades 11 projekt som bland annat spänner över stora delar av kedjan av hur man kan producera mjölk (EP11), lagra denna (och annat) i kyldiskar med innovativa värmeväxlare (P10) och sälja den i livsmedelsaffärer (P04) där varje projekt undersöker hur man kan minska energianvändningen. Andra projekt tittar bland annat på hur man kan minska miljöpåverkan av köldmedium (P08) eller hur man helt kan kyla utan att använda köldmedium (P01). För att bara nämna några av de intressanta projekten som finansieras av Energimyndigheten genom Effsys Expand. Mer om projekten och forskningsprogrammet finns att hitta på www.EffsysExpand.se

Trevlig sommarläsning! 
/Viktor Ölén, programsekreterare Effsys Expand