Dyrt att glömma att skicka in årliga intyget

2015-04-09

Vi har vid ett flertal tillfällen försökt påminna om att alla som är yrkesverksamma måste skicka in ett årligt intyg till Incert. Många glömmer dock bort detta men det kan bli en dyr affär.

När kommunerna granskar de inkomna årsrapporterna gör de samtidigt en kontroll av att företaget och personen som utför den periodiska läckagekontrollen, har giltiga certifikat. Miljö- och klimatnämnden i Göteborg beslutade att påföra ett kylföretag en miljösanktionsavgift om 10 000 kr på grund av att teknikern som utförde läckagekontrollen saknade giltigt certifikat vid tidpunkten då kontrollen utfördes. Kylföretaget överklagade domen till Mark- och miljödomstolen men fick avslag. Vill du läsa domen finns den här: Dom inaktivt certifikat1.pdf

Ett sätta att undvika att det årliga intyget glöms bort är att registrera sig på www.incertonline.se och se till att man automatiskt får en påminnelse om att det ska skickas in.